انتخاب نوع ایزوگام به عوامل مختلفی مانند منطقه آب و هوایی، نوع مصالح پشت بام، بودجه شما و… بستگی دارد. به طور کلی، ایزوگام های سردسیری برای مناطق سردسیر و ایزوگام های گرمسیری برای مناطق گرمسیر مناسب هستند.

عمر ایزوگام به عوامل مختلفی مانند کیفیت ایزوگام، نوع نصب، شرایط آب و هوایی و… بستگی دارد. به طور متوسط، عمر ایزوگام بین 10 تا 15 سال است.

قیمت ایزوگام به عوامل مختلفی مانند نوع ایزوگام، ضخامت ایزوگام، برند ایزوگام و… بستگی دارد. برای اطلاع از قیمت دقیق ایزوگام باید با نصاب ایزوگام تماس بگیرید.

بهترین زمان برای نصب ایزوگام، زمانی است که هوا خشک و آفتابی باشد.

بله، قبل از نصب ایزوگام باید زیرسازی انجام شود. زیرسازی شامل عایق بندی، صاف کردن سطح و… می باشد.